...
0343-445638 info@erikarendonk.nl
Wat is
< Alle onderwerpen

Een organisatie structuur is de manier waarop alle taken en afdelingen binnen een organisatie zijn verdeeld en samenhangen. Het geeft de verschillende afdelingen en bijbehorende verantwoordelijkheden weer en de functies van de personeelsleden die binnen die afdelingen werkzaam zijn.

Om een organisatiestructuur te ontwerpen, moet rekening worden gehouden met alle processen die binnen de organisatie plaatsvinden en alle afdelingen en individuen die daarbij betrokken zijn. Zo moet men stilstaan bij de volgende zaken: in hoeverre zijn de taken gespecialiseerd, hoe hangen de verschillende afdelingen en taken samen en hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld.

Om een organisatiestructuur overzichtelijk weer te geven wordt vaak een boomdiagram gebruikt. Zowel de structuur van een volledige organisatie als een enkele afdeling kan op deze manier duidelijk in kaart worden gebracht. De bovenste schakel is de afdeling met de meeste bevoegdheden, met daaronder steeds de afdelingen en functies waarin de afdeling is onderverdeeld. Op die manier kan de hiërarchie binnen een organisatie worden aangegeven, maar ook de indeling van de verschillende afdelingen van algemeen naar specifiek.

Inhoud