...
0343-445638 info@erikarendonk.nl
Wat is
< Alle onderwerpen

A/B-testen is een methode in marketingonderzoek waarbij variabelen in een controlescenario worden gewijzigd en de daaruit voortvloeiende alternatieve strategieën worden getest, om de doeltreffendheid van de uiteindelijke marketingstrategie te verbeteren.

AB-tests beginnen met een controle- of initieel marketingscenario. Het controlescenario “A” wordt gewoonlijk gedefinieerd aan de hand van verschillende aspecten (b.v. kosten, kleur, textuur, vorm, lettertypes, enz.). Door een van deze aspecten te wijzigen, ontstaat een alternatief scenario “B”. Vervolgens wordt de marktrespons van “A” vergeleken met die van “B”. Dit proces wordt herhaald totdat alle scenario’s zijn getest, d.w.z. nadat alle mogelijke varianten van ‘B’ zijn bedacht. Variabelen die consequent een betere marktrespons te zien geven, worden vervolgens in ‘A’ opgenomen, zodat een marketingteam de best mogelijke marketingstrategie kan formuleren.

Inhoud