...
0343-445638 info@erikarendonk.nl
Wat is
< Alle onderwerpen

Bedrijf dat producten verkoopt of diensten verleent aan eindgebruikers.

Hoewel business-to-consumer-activiteiten zowel online als offline bestaan, wordt het acroniem B2C voornamelijk gebruikt om de online-variant aan te duiden.

B2C-bedrijven speelden een grote rol in de snelle ontwikkeling van het commerciële internet in de jaren negentig. Er vloeiden grote sommen risicokapitaal naar de consument in de vorm van gratis online diensten en kortingen op aankopen, waardoor het nieuwe medium sneller ingang vond. Toen de kapitaalmarkten echter in een neerwaartse spiraal terechtkwamen, behoorden de B2C-bedrijven tot de eersten die ten onder gingen, en snel ook. Veel bedrijven probeerden de kudde investeerders te volgen door een B2C naar B2B makeover te ondergaan.

Na de dotcom-zeepbel werd B2C een tijdlang zelden gebruikt, behalve wanneer het werd gevolgd door “…is dood”. Maar met meer mensen online, nieuwe technologieën en nieuwe online verdienmodellen, floreren veel soorten B2C-bedrijven nu online.

 

 

 

Inhoud